نوآوران ارتباطات امید

تلفن : ۲۲۹۲۱۴۵۶ ۲۱ ۹۸+

نمابر: ۲۲۹۲۱۴۵۷ ۲۱ ۹۸+

آدرس: تهران - خیابان شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد- جنب بانک ملی - پلاک ۱۱۲۲- طبقه دوم